Uurime, kuidas tehisintellektiga varustatud Writesonic muundab kasutaja soovid kvaliteetseks tekstiks ning kas see suudab vastata veebiturunduse nõudmistele personaalsuse ja tehnilise sügavuse osas. Artikli eesmärk on põhjalikult analüüsida Writesonicu võimalusi ning hinnata selle tugevusi ja piiranguid turundajatele ja sisuloojatele.

Tutvustame Writesonicut

Käsitsi blogipostituste või maandumislehtede loomine võib olla aeganõudev. Siin tulebki mängu Writesonic, mis lubab seda protsessi lihtsustada: programm võtab vastu märksõnad või tekstikillud ning muundab need valmis sisuks.

See funktsioon on eriti väärtuslik SEO-optimeeritud postituste loomisel, kus märksõnade oskuslik lülitamine teksti on hädavajalik.

Turunduse abimees kiirkirjutamises

 • Märksõnapõhine sisuloome: Kasutaja annab ette märksõnad ning programm loob nende alusel asjakohase teksti.
 • Mitmekesised tekstiliigid: Alates tootekirjeldustest kuni blogipostitusteni – Writesonic pakub laia valikut.
 • Tagasiside loetavusest: Pärast kirjutamist saab hinnata tekste nii loetavuse kui ka SEO seisukohast.
 • Masinõppe mudelid: Tehisintellekt õpib kasutajate eelistatud väljendeid ja stiile ning kohandub vastavalt.

Inimkirjanikud jäävad tööta?

Tehisintellektiga loodud sisule heidetakse tihti ette puuduolevat personaalsust ja empaatiat, mis iseloomustavad inimeste loodud kirjaööd. Kas need argumendid kehtivad ka Writesonicu puhul?

Tehisintellekt versus inimlikkus

 • Isikupära: On tõsi, et masina genereeritud sisus võib puududa inimlik stiil ja soojus.
 • Loovus: Kuigi AI õpib olemasolevatest tekstidest mustreid, ei pruugi ta olla päriselt uuenduslik ja loov.  
 • Situatsiooniline adekvaatsus: Teatud olukordades jääb masina poolt pakutav jäigaks ning vajaka jääb inimlikust tunnetusest.

Tarkvara plussid ja miinused

Tugevused

 • Kiirus: Valmis artikli mustandi saab hetkega.  
 • Mitmekülgsus: Vahendid erineva suunitlusega tekstide loomiseks.  

Piirangud

 • Isikupära puudumine: Algoritmilisel lähenemisel võib isikupära jääda tagaplaanile.  
 • Kontekstitaju nappimine: AI võib luua kontekstist välja rebitud lauseid.
 • Eesti keele taju puudumine: Midagi ei ole teha, AI on eesti keeles kohmakas ja vahest lausa saamatu.  
 • Sisu autentsuse puudumine: Originaalse sisu loomine muutub keerulisemaks masinate sarnase õppematerjali tõttu.

Kokkuvõte

Writesonic esindab uue ajastu tehnoloogiat sisuloome maailmas. Selle peamised eelised – kiirus, mitmekesisus ja mugav kasutajaliides muudavad selle atraktiivseks valikuks igale turundusspetsialistile.

Turunduses ei ole oluline ainult silmapaistev sisu; tähtis on ka see, kuidas see klientideni jõuab. Writesonic aitab kiirendada protsessi, aga samas peame meeles pidama inimese tähtsust lõplikus viimistlusprotsessis.