Sisuturundus on digiajastu üks peamisi turundusvahendeid. Ajal, kui internet on üle ujutatud informatsiooniga, on oluline, et sinu loodud sisu paistaks silma, oleks asjakohane ja pakuks väärtust. See nõuab mõistmist, kuidas koostada kvaliteetset sisu, mis rahuldab lugejate vajadusi, samas ka suurendades oma nähtavust otsingumootorites. Alustades sihtgrupi mõistmisest ja lõpetades põhjaliku toimetamisega, iga samm on oluline tagamaks, et sinu sisu mõjutab, inspireerib ja teavitab.

Sihtgrupp

Hea sisuturundus algab sihtgrupi tundmaõppimisest. Sihtgrupp on konkreetne rühm inimesi, kellele ma oma sisu loon ja kes võiksid minu toodete või teenuste vastu huvi tunda. Alguses on kasulik luua oma sihtgrupist persona ehk isikustatud profiil, mõeldes läbi nende demograafilised tunnused nagu vanus, sugu ja asukoht, aga ka nende huvid, harjumused ja väljakutsed.

On oluline mõista, milliseid probleeme minu sihtgrupp püüab lahendada, milliseid teemasid nad otsivad internetist, kus nad infot otsivad ja millist keelt nad kasutavad. Selleks on kasulik jälgida sotsiaalmeediat, foorumeid, kommentaare ja küsitlusi. Analüüsin kogutud andmeid, et mõista, mis neile meeldib ja mis mitte.

Lisaks tasub vaadata, mida minu konkurendid teevad ja kuidas nende sihtgrupp reageerib. See annab aimu, mida minu sihtgrupp ootab ja mida nad juba teavad. Kui olen oma sihtgruppi tundma õppinud, saan oma sisu vastavalt kohandada. Näiteks, kui tean, et minu sihtgrupp hindab lühikesi ja konkreetseid artikleid, siis keskendun just selliste kirjutamisele.

Sihtgrupi tundmaõppimine on hea sisuturunduse alus ja aitab mul luua asjakohast, huvitavat ja mõjusat sisu, mis vastab minu lugejate vajadustele ja ootustele.

Artikli eesmärk

Iga hea artikkel peaks omama selget eesmärki. Mida ma tahan, et lugeja pärast artikli lugemist teeks või mõtleks? Kas tahan neid teavitada, harida, meelelahutada või veenda millegi ostu osas? Või on mul mõni muu eesmärk?

Siin on mõned näpunäited eesmärgi seadmiseks:

 1. Konkreetsus: Eesmärk peaks olema võimalikult konkreetne. Näiteks: "Tahan, et lugejad mõistaksid, kuidas sisuturundus aitab suurendada müüki", mitte lihtsalt “Tahan, et lugejad õpiksid midagi uut".
 2. Mõõdetavus: Ideaalis peaks eesmärk olema mõõdetav. Kui kirjutan artikli, et suurendada uudiskirja tellimusi, peaksin saama jälgida, kui palju uusi tellijaid artikkel toob.
 3. Realistlikkus: Kuigi on hea olla ambitsioonikas, peaks eesmärk olema saavutatav. Ära seadista endale eesmärke, mida on praktiliselt võimatu saavutada.
 4. Tähtajad: Kui võimalik, lisa eesmärgile ka tähtaeg. See aitab mul mõõta, kas ja millal olen oma eesmärgi saavutanud.

Mõeldes eesmärgi peale, tasub mõelda ka sellele, kuidas artikkel aitab mul seda eesmärki saavutada. Kas annan lugejatele vajaliku teabe? Kas kutsun neid üles konkreetsele tegevusele?

Kui olen oma eesmärgi sõnastanud, saan edasi liikuda artikli planeerimise ja kirjutamise juurde, hoides kogu aeg silmas oma algselt seatud eesmärki.

Uuring ja taustatöö

Kvaliteetse artikli kirjutamisel on kriitilise tähtsusega korralik taustatöö ja uuring. See annab sisule usaldusväärsuse ja aitab lugejal paremini mõista teemat.

 • Allikate valimine: Veendun, et kasutan usaldusväärseid ja autoriteetseid allikaid. Vältin eksitavat või vananenud informatsiooni.
 • Mitmekesisus: Proovin leida erinevaid vaatepunkte ja allikaid, et anda tasakaalustatud ülevaade teemast.
 • Märkmete tegemine: Kui kogun informatsiooni, teen märkmeid. See aitab mul hiljem kirjutamisel ja tagab, et oluline info ei jää kahe silma vahele.
 • Viitamine: Kui kasutan kellegi teise tööd või mõtteid, veendun, et viitan korrektselt allikale. See lisab minu artiklile usaldusväärsust ja väldib plagiaati.

Uuring ja taustatöö võivad tunduda aeganõudvad, kuid need on investeering, mis tagab artikli kvaliteedi ja usaldusväärsuse.

Struktuur ja formaat

Artikli struktuur ja formaat mängivad suurt rolli lugeja kaasamisel. Selge ja loogiline struktuur aitab lugejal mõista minu sõnumit ja järgida minu mõttekäiku.

 • Lõikude kasutamine: Pikk tekstiplokk võib olla lugejale heidutav. Kasutan lõike, et jagada teksti hõlpsasti loetavateks osadeks.
 • Alapealkirjade kasutamine: Need aitavad lugejal skannida artiklit ja leida kiiresti huvipakkuvat teavet.
 • Loetelud ja nimekirjad: Need muudavad teabe kiireks ja lihtsaks tarbimiseks, eriti kui esitan mitu punkti või sammu.
 • Püsin järjekindel: Valin kindla formaadi ja jään selle juurde kogu artikli vältel.

Korralikult struktureeritud artikkel ei paku mitte ainult väärtuslikku teavet, vaid muudab ka selle teabe kättesaadavaks ja arusaadavaks lugejale.

Pealkiri ja sissejuhatus

Pealkiri on üks olulisemaid osi artiklist, kuna see on sageli lugeja esimene kokkupuude minu sisuga. Hea pealkiri peaks olema ahvatlev, selge ja aus.

 • Ahvatlevus: Pealkiri peaks tekitama huvi ja ajendama lugejat klõpsama ning lugema edasi.
 • Selgus: Väldin liigset keerukust. Lugeja peaks kohe mõistma, millest artikkel räägib.
 • Ausus: Väldin “klikilõksu" pealkirju. Need võivad küll suurendada klõpsamiste arvu, kuid pettunud lugejad lahkuvad kiiresti.

Sissejuhatus peaks andma lugejale selge ülevaate sellest, mida artiklist oodata. See peaks tekitama huvi, esitama olulise probleemi või küsimuse ja andma aimu, kuidas artikkel sellele vastab.

Artikli sisu

Artikli "keha" on peamine osa, kus esitan oma mõtteid, argumente, näiteid ja uuringuid. See peaks olema informatiivne, huvitav ja asjakohane.

 • Oluliste punktide esiletõstmine: Veendun, et minu peamised mõtted ja ideed on selgelt ja lihtsalt väljendatud.
 • Näited ja tõendid: Toetan oma argumente usaldusväärsete allikate, uuringute või isiklike kogemustega.
 • Järjepidevus: Veendun, et artikkel järgib loogilist jada, mis juhib lugejat algusest lõpuni.
 • Interaktiivsus: Kaalun küsimuste esitamist, et kaasata lugejaid ja julgustada neid mõtlema või osalema.
 • Lihtne keel: Vältin keerulist sõnavara ja keerulisi lauseid, kui need pole vajalikud. Eesmärk on olla arusaadav laiemale publikule.

Visuaalne esitlus

Visuaalne esitlus on sisuturunduses hädavajalik, kuna see mõjutab oluliselt lugeja kogemust ja kaasatust.

Kasutan kvaliteetseid, asjakohaseid ja autoriõigusega kaitstud pilte. Hea pilt suudab edastada sõnumit sageli kiiremini ja tõhusamalt kui sõnad.

Võin kasutada infograafikat, et selgitada keerukaid mõisteid, andmeid või protsesse.

Videoklippe võin kasutada sõnumi edastamiseks, eriti kui soovin näidata toote tööd või jagada kliendi tunnistust.

Õige paigutus, nagu piltide, alapealkirjade ja lõikude korralik paigutus, aitab tagada loetavuse ja hoiab lugeja huvi üleval.

SEO (otsingumootorite optimeerimine)

SEO ehk otsingumootorite optimeerimine on protsess, mille eesmärk on parandada minu veebisaidi nähtavust otsingumootorites. Kui tegemist on sisuturundusega, on SEO-l oluline roll, et tagada minu sisu leitavus ja jõuda laiema lugejaskonnani.

 • Märksõnad: Uurin ja valin sisule kõige sobivamad märksõnad ning integreerin need loomulikult oma teksti.
 • Meta-andmed: Meta-pealkirjad ja meta-kirjeldused aitavad otsingumootoritel mõista minu sisu ja näidata seda asjakohaste päringute puhul.
 • Linkimine: Sisemine linkimine (teistele minu veebisaidi lehtedele) ja väline linkimine (usaldusväärsetele allikatele) aitavad parandada minu sisu autoriteeti ja kasutuskogemust.
 • Mobiilne optimeerimine: Veendun, et  sisu on mobiilisõbralik, sest paljud kasutajad sirvivad veebi mobiilsete seadmete kaudu.
 • Pildi optimeerimine: Lisades piltidele alt-tekstid ja optimeerides nende suurust, saan parandada laadimisaega ja otsingumootorite nähtavust.

Kutse tegevusele (CTA)

Kutse tegevusele (call-to-action ehk CTA) on konkreetne üleskutse lugejale teha teatud tegevust pärast artikli lugemist. See võib olla näiteks soovitus tellida uudiskiri, osta toode või lihtsalt jagada artiklit sotsiaalmeedias.

 • Selgus:  CTA peaks olema selge ja üheselt mõistetav.
 • Nähtavus: Paigutan CTA koha, kus lugeja seda kindlasti märkab, näiteks artikli lõpus või isegi keskel.
 • Motivatsioon: Pakun midagi väärtuslikku, mis motiveerib lugejat minu CTA-le reageerima, näiteks allahindlus, tasuta e-raamat või muu boonus.
 • Vähem on rohkem: Valin ühe või kaks kõige olulisemat tegevust, et mitte üle koormata lugejat liiga paljude CTA-dega.

Toimetamine ja korrektuur

Toimetamine ja korrektuur on olulised sammud, mis tagavad minu sisu kvaliteedi, loogika ja õigekirja.

 • Loogilise ülesehituse kontrollimine: Veendun, et minu artikkel järgib loogilist järjestust ja et igal lõigul on selge eesmärk.
 • Õigekirja ja grammatika kontrollimine: Kasutan keelekontrolli tööriistu, kuid ei looda neile täielikult. Loen teksti ka ise läbi.
 • Faktide kontrollimine: Veendun, et kõik minu artiklis esitatud faktid on täpsed ja ajakohased.
 • Stiili ja tooni ühtlustamine: Veendun, et minu artikkel järgib minu valitud stiili ja tooni kogu ulatuses.
 • Tagasiside saamine: Palun kolleegidel või sõpradel lugeda minu artiklit ja anda tagasisidet. Võõras pilk võib leida vigu, mida ma ise ei märganud.
 • Lõplik kontroll: Pärast kõigi paranduste tegemist loen artiklit uuesti, et veenduda selle kvaliteedis.

Toimetamine ja korrektuur aitavad tagada, et minu sisu on parima võimaliku kvaliteediga ning pakub lugejatele väärtuslikku ja usaldusväärset teavet.

***

Oleme sukeldunud sisuturunduse sügavustesse, käsitledes olulisi samme, mida tuleb järgida kvaliteetse sisu loomisel. Oleme õppinud, kuidas mõista sihtgruppi, seada artikli eesmärke, teha taustauuringut, struktureerida sisu, lisada SEO elemente ja palju muud. Need teadmised on vundament igale edukale sisuturundajale. Ära unusta: sisu loomisel on iga detail oluline. Kasuta neid juhiseid iga kord, kui alustad uut artiklit, ja näed, kuidas su sisu kvaliteet ja mõju kasvab. Jätka sama vaimuga ja muuda oma sõnum kuuldavaks digimaailmas!

Selle artikli kirjutas ChatGPT.