Samas toob see muutus kaasa uued väljakutsed: meie praegused brändimanuaalid pole arvestanud nende uute tööriistade kasutuselevõtuga.

See mõistmine tabas mind hiljutisel tehisintellekti koolitussessioonil, mille viisin läbi ühe avalike suhete firmaga. Tutvustades neile pildiloomise tehisintellekti tööriistu, esitasid nad terase küsimuse: "Kas on võimalik luua neid pilte vastavalt meie visuaalsele identiteedile?" Nad viitasid värvipalettidele, eelistatud pildistiilidele ja muudele elementidele, mida nende brändiagentuur oli pakkunud.

Kuidas aga rakendada neid juhiseid loova tehisintellekti tööriistadele nagu Midjourney või ChatGPT? Kuidas tagada, et loodud pildid sobiksid nende üldise visuaalse identiteediga või et genereeritud tekstid vastaksid nende üldisele suhtlusstiilile?

Need küsimused ajendasid mind sellel teemal sügavamalt uurima, ja ma jõudsin arusaamiseni, et on tõepoolest vaja üle vaadata praegused brändijuhiste koostamise tavapärased lähenemised.

See on eriti märgatav sotsiaalmeedias, kus olen täheldanud, et avalike suhete osakonnad täidavad oma postitusi juhuslikult genereeritud piltidega. Tulemus tundub tihti killustatud, nagu ma ei suhtleks sama kaubamärgiga.

Selle probleemi lahendamiseks pakun välja teema jagamise kaheks valdkonnaks: tekstilised juhised ja visuaalsed juhised. Selles blogipostituses käsitlen mõlemat, alustades kaubamärgi tooni (brand voice) kontseptsioonist ja selle rakendamisest loova tehisintellekti tööriistades.

Brändi toon: juhised teksti loova tehisintellekti jaoks

Loovas tehisintellektis omandab "kaubamärgi toon" uue tähtsuse. Brändi toon on rohkem kui lihtsalt valitud sõnad; see on isiksus, mis läbib igat teksti, mida ettevõte loob. See on toon, stiil, keele rütm, mis muudab kaubamärgi koheselt äratuntavaks, isegi kui logo pole nähtaval.

Loova tehisintellekti ajastul on järjepideva kaubamärgi hääle säilitamine ülioluline, et tagada koherentne ja autentne brändikuvand.

Õnneks on paljud populaarsed tehisintellekti tööriistad loodud seda silmas pidades. Platvormid nagu ChatGPT, Writesonic ja Copy.ai pakuvad funktsioone, mis võimaldavad kasutajatel defineerida oma kaubamärgi tooni. See hõlmab ettevõtet kõige paremini esindava kirjutamisstiili määramist, sealhulgas selliseid tegureid nagu toon, keel ja emotikonide kasutamine. Kord määratletud, saab seda kaubamärgi häält kasutada loova tehisintellekti tööriistade väljundi juhendamiseks, tagades, et kogu genereeritud sisu sobib ettevõtte brändikuvandiga.

Kuidas aga ettevõte tuvastab oma unikaalse keelestiili?

Üks meetod on kasutada tehisintellekti tööriistu ise. Näiteks ChatGPT abil saate analüüsida oma varasemate blogipostituste või sotsiaalmeedia postituste näiteid, et tuvastada kasutatav eripärane keelestiil. See vaatleb lauseehitust, sõnavalikut ja üldist stiili, et luua teie kaubamärgi häälest põhjalik ülevaade. Seda teavet saab seejärel sisestada "kohandatud juhistesse" ChatGPT-s või teistes tehisintellekti kirjutamise tööriistades “kaubamärgi hääle” alla, aidates tagada järjepidevust kogu genereeritud sisus.

ChatGPT-d saate kasutada ka oma ettevõtte kaubamärgi hääle arendamiseks, kui te pole seda veel teinud. Allpool on näited, kuidas ChatGPT kirjeldab näiteks Microsofti ja Apple'i kaubamärgi hääli:

Microsofti kaubamärgi hääl vastavalt ChatGPT-le:

1. Säilita professionaalsuse ja ligipääsetavuse tasakaal:

Sõnavara: Kasuta erialast sõnavara mõõdukalt. Tehnilised terminid võivad mõnikord olla vajalikud, kuid eelistage alati laialdaselt mõistetavaid sõnu. Seosta spetsialiseeritud termineid selgete ja otsekoheste selgituste või analoogiatega, et tagada ligipääsetavus.

Lauseehitus: Kasuta lauseid, mis on lühikesed, kuid informatiivsed. Eelista tegutsevat kõnet ja väldi ülemäära keerukaid lauseehitusi. Selgus peaks olema esmatähtis.

Stiili nüansid: Suhtle publikuga kasuliku ja valgustava tooniga. Hoides professionaalset käitumist, imbusta oma kirjutisse optimistlikke ja julgustavaid alatoone.

2. Prioritiseeri kaasavust ja võimestamist:

Raami sõnumeid viisil, mis rõhutab kollektiivi – "meie", "me" ja "meie". Veendu, et sisu resoneeruks mitmekülgse ja globaalse publikuga.

Rõhuta lugusid või stsenaariume, kus üksikisikud ja organisatsioonid saavad võimestatud Microsofti lahenduste kaudu.

3. Lahendustele orienteeritud ja koostööaldis lähenemine:

Keskendu sellele, kuidas Microsofti tooted ja teenused toimivad erinevate kasutajate poolt kohatud väljakutsete lahendusena.Integreeri koostöö, meeskonnatöö ja partnerluse elemente stsenaariumidesse, tagades, et Microsofti pakkumise kasulikkus koostöökontekstides tuleb esile.

Apple'i kaubamärgi hääl vastavalt ChatGPT-le:

1. Looge innovatsiooni ja visiooni narratiiv:

Sõnavara: Rakendage sõnavara, mis resoneerib uudsuse, leiutise ja ettenägelikkusega. Valige sõnad, mis äratavad tunde tulevikust ja pidevast arengust.

Lauseehitus: Kasutage lauseid, mis on kerged ja otsekohesed, tagades, et iga sõna omab eesmärki ja aitab kaasa üldisele narratiivile.

Stiilinüansid: Suhtlege viisil, mis köidab tähelepanu ja äratab uudishimu, vihjates alati sellele, mis jääb horisondi taha.

2. Omaks võta minimalism ja elegants:

Taga, et iga sõnum oleks viidud oma sügavama olemuseni, hinnates sõnavalikus ja informatsioonis kvaliteeti kvantiteedi üle.

Võtke omaks puhas kirjutamisstiil, kus lihtsus ja selgus paistavad läbi iga lause ja lõigu.

3. Innustage läbi püüdlike ja eksklusiivsete narratiivide:

Looge sisu, mis mitte ainult ei too esile Apple'i toodete funktsionaalsust ja esteetikat, vaid loob ka narratiivi, kus Apple'i toodete kasutamine on sünonüümne konkreetse, kõrgendatud elustiiliga.

Hoides ülal innustavat tooni, lõimige peen eksklusiivsuse niit, tagades, et Apple'i toodete premium ja võrreldamatu olemus on vaikselt edasi antud igas sisutükis.

***

Lõpetuseks, kaubamärgi hääle mõistmine ja defineerimine on kriitiline samm loova tehisintellekti tõhusaks kasutamiseks. Võttes aega oma unikaalse keelestiili tuvastamiseks ja väljendamiseks, saate kasutada tehisintellekti tööriistade jõudu sisu loomisel, mis on mitte ainult kaasahaarav, vaid ka eksimatult "teie".

Visuaalsed juhised loovale tehisintellektile: Kaubamärgi identiteedi tuleviku kujundamine

Kaubamärgi visuaalse identiteedi määratlemine loova tehisintellekti kontekstis ei ole nii otsekohene, nagu võiks loota. Siiski, hoolika planeerimise abil, võivad  tehisintellekti tööriistad saada ettevõtte brändistrateegia tugevaks laienduseks.

Kuidas siis kasutada brändi oma tehisintellektiga loodud piltides?

Midjourney abil loodud pilt Nike brändist.
Midjourney loodud pilt Nike'ist

Üks esimesi väljakutseid, millega ma kokku puutusin, oli värvikoodide küsimus. Traditsioonilistes brändijuhistes sõltume tihti spetsiifilistest värvide süsteemidest nagu Pantone või Hex, et hoida järjepidevust. Samas ei järgi pilte loovad tehisintellektid neid koode eriti täpselt. Neile on vaja teatud paindlikkust, mis võib esialgu tunduda vastuolus meie tavalise brändi loomise lähenemisega.

Sellest hoolimata usun, et on olemas viise, kuidas sellest probleemist üle saada. Üks meetod on püüda brändi värve kirjeldada sõnades. Kui sa ei ole kindel, kuidas seda teha, võib ChatGPT sind aidata. Söötes oma värvipaleti pildi ChatGPT-sse, võid paluda tal värve sõnades kirjeldada. See annab tehisintellektile arusaamise värvidest, mida ta saab kasutada piltide loomiseks.

Värvide kõrval on teine oluline aspekt visuaalses identiteedis pildi stiil. Kas teie brändi esindab kõige paremini fotorealistlikud pildid, arvutigraafika, pliiatsi- ja tindi-stiilis illustratsioonid või vektorgraafika? Valik on lai ja otsus peaks peegeldama teie brändi ainulaadset identiteeti.

Kui olete oma värvipaleti määranud ja valinud oma meediumi, on järgmine samm peenhäälestada oma visuaalset identiteeti konkreetsete õhkkonna või meeleolu märksõnadega. Neid võtmesõnu saab punuda juhistesse, mida annate tehisintellektile, aidates kujundada loodavate piltide üldist tunnetust.

Näiteks oma illustratsioonides kasutame võtmesõnu nagu "futuristlik" ja "unenäoline", et edasi anda meie tehisintellektikoolituse edasivaatavat laadi. Samuti kasutame sõbralike robotite pilte, et rõhutada ideed, et tehisintellekt on abivalmis assistent, mitte külm tehnoloogiline entiteet.

Productory bränd on loodud tehisintellektiga
Näide, kuidas Productory kasutab Midjourney't brändingus

Productory visuaalne identiteet on täielikult loodud tehisintellektiga

Kokkuvõtteks, oma visuaalse kaubamärgi identiteedi loomine loova tehisintellekti valdkonnas nõuab strateegilise planeerimise ja loova uurimistöö delikaatset kombinatsiooni. Mõistes nende tööriistade võimekusi ja piiranguid, saate ära kasutada nende potentsiaali visuaalse kaubamärgi identiteedi arendamiseks, mis on kooskõlas teie brändi imagoga.

Väljakutse brändiagentuuridele: kuidas adopteerida loovat tehisintellekti?


Liikudes tehisintellekti ajastusse, on ilmne, et ka brändiagentuurid peavad arenema. Tööriistad ja praktikad, mida me oma klientidele soovitame, on muutumas, ja see muutus toob kaasa uue hulga takistusi ja võimalusi.

Üheks oluliseks mõjuks on vajadus brändiagentuuridel arendada oskusi tehisintellekti tööriistade kasutamisel, et olla võimelised välja töötama tehisintellektiga seotud brändijuhiseid.

See põhimõte on alati kehtinud; näiteks PowerPointi tööpõhimõtete mõistmine on oluline, et juhendada slaidide kujundamisel, ja trükimasinate keerukuste tundmine on hädavajalik nõuannete andmisel trükitud materjalide värvide osas. Sama põhimõte kehtib loova tehisintellekti tööriistade puhul. Selleks, et tehisintellekti tööriistadele nagu DALL·E või Midjourney brändijuhiseid luua peavad brändiagentuurid neid tööriistu põhjalikult mõistma. Nad peavad teadma, millised märksõnad ja võtmesõnad käivitavad teatud väljundeid.

See esitab brändiagentuuridele uue väljakutse: mõista, kuidas loovad tehisintellektid reageerivad erinevatele käsklustele.

Lihtsalt tööriistade tundmine ei ole piisav; agentuurid peavad mõistma ka nende tööriistade töö nüansse.

See nõuab valmisolekut eksperimenteerida ja õppida, proovida erinevaid prompte, et näha, milliseid tulemusi need annavad. See on protsess, mis nõuab aega ja kannatust, kuid tulu sellest võib olla märkimisväärne.

Investeerides aega loova tehisintellekti mõistmisse ja katsetamisse, saavad brändiagentuurid pakkuda oma klientidele tõhusamaid juhiseid. Nad saavad aidata ettevõtetel kasutada tehisintellekti jõudu sisu loomisel, mis on mitte ainult kaasahaarav ja uuenduslik, vaid on ka kooskõlas nende brändi identiteediga.

Kokkuvõtteks, loova tehisintellekti tulek toob brändiagentuuridele nii potentsiaalseid takistusi kui ka eeliseid. Neid muutusi omaks võttes ja ressursse õppimisele ja katsetamisele suunates, saavad agentuurid asetada end selle põneva uue valdkonna lõiketerale.

Brändinduse tulevik loova tehisintellekti ajastul

Lõpetades oma esmase uurimuse brändinduse ja loova tehisintellekti ristumiskohas, on selge, et seisame uue ajastu lävel. Tööriistad, mida kasutame oma brändisõnumite edastamiseks, on arenemas, ja koos nendega peab kohanduma ka meie lähenemine brändindusele.

Oleme mõistnud, et praegused brändijuhised peavad arenema, lisades oma raamistikku loova tehisintellekti tööriistad. Oleme süüvinud "brändihääle" kontseptsiooni ja selle kriitilisse rolli järjepideva brändi imago säilitamisel. Oleme navigeerinud visuaalsete piltide loomise tehisintellektide keerukas maastikus, arutades visuaalse identiteedi määratlemise väljakutseid ja võimalusi. Ja lõpuks oleme kaalunud nende muutuste mõju brändiagentuuridele, rõhutades vajadust nende agentuuride järele arendada ekspertiisi tööriistades, mida nad soovitavad oma klientidele.

Kuid see on rohkem kui lihtsalt kohandamine; see on võimalus. Võimalus ümber määratleda, kuidas me oma brände maailmale esitame, luua kaasahaaravamaid, uuenduslikumaid ja autentsemaid brändikogemusi. See on võimalus kasutada tehisintellekti jõudu mitte inimloovuse asendajana, vaid vahendina, mis seda tugevdab ja võimendab.

Seega, liikudes edasi selles põnevas loova tehisintellekti ajastus, julgustan teid neid muutusi omaks võtma. Kaaluge, kuidas saate integreerida neid tööriistu omaenda brändijuhistesse. Eksperimenteerige, õppige ja ärge kartke lükata võimaluste piire.

Brändinduse tulevik on siin ja see on meie kujundada.